Høgskolen i Oslo vil løfte fram kunsterisk FOU

Jan Sverre Knudsen og Jon Helge Sætre  fra Avd. LUI (lærerutdannig og internatsjonale studier) og bl.a Venke Aure ved Avd. EST (estetiske fag) ved Høgskolen i Oslo går sammen og starter et nytt digitalt vitenskapelig tidsskrift for å formidle kunstnerisk FoU-arbeid.

Tidskriftet skal formidle kunnskap og erfaringer fra forskning og utviklingsarbeid innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstpedagogikk og -didaktikk, kunst- og kulturteori og nærliggende områder.

Sentrale fagfelt vil være musikk, kunst, dans, drama og teater, både innenfor utdanning- og andre samfunnskontekster.

Les mer her.

 

Reklamer

Comments (1)

Elever blir flinkere med drama i skolen

Forskning.no skriver at dramafaget er i ferd med å forsvinne i norsk skole. Samtidig som en stor internasjonal studie at dramaelever er mer innovative, bedre konfliktløsere og tryggere på å ta ordet i store forsamlinger.

Funnene ble presenert i oktober under en nasjonal forskerkonferanse arrangert av Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon og dramaseksjonen i Bergen, der hovedfunnene i DICE-prosjektet ble presentert.

Les hele artikkelen på forskning.no sine sider, eller les om DICE-prosjektet.

Legg igjen en kommentar

Teaching Artists – høstkonferanse

Årets tema for Seanse (Senter for kunstproduksjon) sin høstkonferanse er Teaching Artists. De fokuserer på mulighetene i langvarige forpliktende samarbeid mellom kunst og utdanningsfeltet.Dette er en konferanse for både for kunstnere, pedagoger og kulturbyråkrater.

Konferansen holdes på Litteraturhuset i Oslo onsdag 24. november 2010, fra kl. 10 – 16. Prisen er 500 kr.

Konferansen er støttet av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Les hele programmet og meld deg på her.

Legg igjen en kommentar

Den kulturelle skolesekken i Oslo

Den kulturelle skolesekken i Oslo har laget en utøverblogg. Her er det tenkt at kunstnere som er med i programmet og andre som er nysgjerrige skal kunne diskutere med hverandre. Føreløpig er det «Ekko med variasjoner» som har gitt oss et innblikk i hvordan det er å være forteller på tur…

Les mer på bloggen.

Comments (1)

Skapende læring 2010

Konferansen skapende læring

Formidling, utøvelse og kreativitet

Kunstpedagogisk konferanse
Den Norske Opera & Ballett Scene 2, 22. – 23.april 2010

Hele det kunstpedagogiske miljøet ønskes velkommen til konferansen Skapende læring 2010 på scene 2 i Den Norske Opera & Ballett 22.-23.april!

Den store internasjonale konkurransen Menuhin Competition for unge fiolinister skal arrangeres i Oslo 16.-25.april og i den forbindelse har et bredt spekter av aktører gått sammen om en 10 dagers festival og møteplass under mottoet: Music Connects. Vi anbefaler alle å få med seg konferansen og øvrige tilbud i festivalperioden!

En konferanse for alle kunstfagene
Som i de to foregående årene har konferansen som mål å ha et likeverdig fokus på alle kunstfagene. Det er det brede blikket vi ønsker å ha; innenfor opplæringen, på fritidsarenaen, i et bredt aldersspenn og en likevekt mellom det kunstneriske og det pedagogiske. I dette ligger et tydelig signal fra konferansen til alle som arbeider med kunst og kunstfag i barns og unges skoletid og fritid: Det er viktig for den videre utvikling innenfor fagfeltet at kunstnere, pedagoger og tilretteleggere arbeider innenfor en helhet der tiltakene styrker hverandre. Den kulturelle oppveksten må ikke bli en arena for kamp mellom ulike særinteresser. Barn og unge har behov for kunstneriske opplevelser, gode opplæringstiltak og varierte anledninger til å formidle. Disse områdene må gå hånd i hånd for å skape et helhetlig kulturelt oppvekstmiljø.

Så minner vi om at fristen for å bestille billetter til reduserte priser til forestillingen ”En sporvogn til begjær” går ut 15.februar. Fristen for hotellavtalen er 1.mars og fristen for påmelding til konferansen er 15.mars.

Finn programmet her, les mer om programmet om du ønsker det.
Meld deg på her.

Følg med på Twitter, eller hva med å følge med på Facebook?

Legg igjen en kommentar

Fagdagen for formgivingsfag

Vi minner om fagdagen for formgivingsfag i Oslo 15. februar, i Utdanningsforbundets konferansesenter, Lærernes Hus.

Last ned programmet og meld deg på her.

Legg igjen en kommentar

SEF er stiftet

SEF er et samarbeidsforum for estetiske fag. Det består av disse meldemsorganisasjonene: Kunst og Design i Skolen, Kunst i Skolen og Musikk i Skolen. SEF har som mål å styrke de estetiske fagene og øke oppmerksomheten om fagenes betydning og situasjon i grunnopplæring og lærerutdanning.

Forumet ble etablert 6. nov i år.

Sekretariat for SEF er Musikk i Skolen v/Magnar Osland, fungerende generalsekretær

For mer informasjon om samarbeidsforumet se her,

Legg igjen en kommentar

Older Posts »